ALTRES CORONAVIRUS

ALTRES CORONAVIRUS

A part del coronavirus nou hi ha altres tipus de covid’s com per exemple:

  1.  HCoV-229E: Va ser descobert el 1966. En els humans provoca una malaltia respiratòria semblant a la grip.
  2. HCoV-0C43: Va ser descobert el 1967. També provoca en els humans un a malaltia respiratòria molt semblant a la grip.
  3. SARS-CoV: Es va descobrir el novembre del 2002 a la província de Canton (Xina).
  4. HCoV-NL63: ES va descobrir als Països Baixos al 2003.
  5. HCoV-HKU1:Va ser descobert al 2005.
  6. MERS-CoV:Es va identificar el primer cop al 2012 a l’Aràbia Saudita.
      Però en pocs casos ens havíem trobat amb la necessitat d’estar confinats ni amb l’obligació de portar la mascareta. Hi ha hagut festes que no s’han pogut celebrar i que només les havia cancel·lat la guerra civil.
Font: pixabay